Privacystatement - Leesland - voor iedereen een geschikte LeesmapLeesland – voor iedereen een geschikte Leesmap

Privacystatement

Gegevensbescherming
Leesland BV respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor persoonlijke gegevens. Leesland BV zal optreden als de verantwoordelijke partij (data controller) onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming , hierna te noemen AVG, en zal uw persoonlijke gegevens verwerken conform de AVG. We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Gebruik van gegevens voor Direct Marketing doeleinden
Leesland BV zal de door u verstrekte en in een klantprofiel opgeslagen informatie uitsluitend gebruiken om u nieuwsbrieven van Leesland te sturen en aanbiedingen van een van de sites van Leesland BV waarvan Leesland denkt dat ze u zullen interesseren als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Bovendien is het zo dat als u akkoord gaat met het ontvangen van aanbiedingen van externe organisaties, uw persoonlijke gegevens bij Leesland BV blijven, die u de aanbiedingen van de derden zal sturen.

Openbaring van gegevens aan derden
Als het bedrijf dat deze website beheert, verkocht wordt, dan zullen de relevante lijsten van geregistreerde bezoekers en andere persoonlijke gegevens van onze abonnees en gebruikers worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Dit zal gebeuren conform de toepasbare wetgeving inclusief de AVG. Ook bestaat de mogelijkheid dat Leesland BV uw persoonlijke gegevens onthult als Leesland hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, een dagvaarding of een rechtszaak of als dat op een andere manier wettelijk verplicht is, of als we van mening zijn dat het noodzakelijk is om illegale activiteiten of inbreuken op ons beleid te voorkomen of te bestrijden.

Websites van derden
Op de websites van Leesland BV kunt u hyperlinks aantreffen naar de websites van derden. Leesland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of voor het gebruik van cookies door deze derden.

Doeleinden verwerking
Leesland BV verwerkt uw persoonsgegevens met als doel onze dienstverlening te optimaliseren.

Wettelijke grondslag verwerking
Leesland BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Leesland BV voor een correcte uitvoering en service van het Leesmap abonnement

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Leesland BV verstrekt, kunnen wij het abonnement op de Leesmap niet uitvoeren.

Categorie├źn en bron(nen) persoonsgegevens
Leesland BV heeft de NAW gegevens uit de volgende bron(nen) verkregen: door het invullen van NAW gegevens op de website of via een inschrijfformulier bij een vertegenwoordiger.

Dit betreft geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Leesland BV verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden

Meer informatie over de voornoemde door Leesland BV getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Leesland BV,. Zie verderop in dit privacy statement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Leesland BV worden bewaard voor de duur van het abonnement plus 3 jaar na dit abonnement.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering
Leesland BV gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van het nemen van besluiten gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens.

Leesland BV hanteert de volgende onderliggende logica ten aanzien van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming: het servicen van het abonnement voor de wekelijkse bezorging

Voornoemde geautomatiseerde besluitvorming dient het volgende belang/de volgende belangen van betrokkene: het kunnen bezorgen van de wekelijkse Leesmap

Op basis van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming kunnen de volgende gevolgen voor betrokkene worden verwacht: uitsluitend bezorging van de Leesmap en de klantenservice.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Leesland BV te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Leesland BV verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Leesland BV doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door via e mail een verzoek in te dienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Leesland BV
Boekweitakker 10
7761 RB Schoonebeek
service@leeslandschoonebeek
Tel: 0524-533133

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Leesland BV, neem dan contact op met Leesland BV via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de

Cookiestatement